SEO ทำงานยังไง? ไขความลับเบื้องหลังระบบ

  • December 16, 2021

 SEO (Search Engine Optimization) คือการทำให้เว็บไซต์ ติดอันดับการค้นหาโดยไม่ต้องทำการเสียเงินจ่ายค่าโฆษณาบน Google เป็นหนึ่งในตัวช่วยขยายฐานกลุ่มลูกค้า โดยทำให้เว็บไซต์ของธุรกิจติดอันดับการค้นหาต้น ๆ ของ Google โดยหลักการแล้วเราสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานของ SEO ได้ออกเป็น 3 แบบหลัก ๆ

1.การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล หรือ Crawling เป็นขั้นตอนที่ระบบจะทำการปล่อยตัวบอทออกไปตามหาคอนเทนต์ใหม่ ๆ หรือคอนเทนต์ที่ได้ทำการอัปเดทข้อมูล โดยในส่วนของคอนเทนต์ อาจจะเป็นได้ทั้งเว็บไซต์ รูปภาพ หรือไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่ทำให้ถูกค้นพบได้นั้นก็คือลิงก์ ตัวบอทจะทำการติดตามไปยังลิงก์นั้น ๆ และหา URLs ใหม่ ๆ ตัวบอทจะทำการรวบรวมข้อมูลและบรรจุลงในสิ่งที่เรียกว่า Caffeine ซึ่งเป็น Database ขนาดใหญ่ เมื่อมีใครเรียกค้นหาข้อมูลที่มีคอนเทนต์หรือURLs ตรงกับคำค้นหา

2.การจัดทำดัชนี

Search Engine จะทำการประมวลผล ของข้อมูลที่ได้จัดเก็บและเรียงอันดับไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อมีคนทำการค้นหาก็จัดอันดับเนื้อหาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ค้นหา 

3.การจัดอันดับ

เมื่อมีผู้ใช้งานทำการค้นหาข้อมูล การทำงานของ SEO ก็จะเลือกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเหมาะสมและตอบโจทย์ผู้ค้นหามากที่สุด โดยทำการจัดเรียงไล่ตามลำดับมาให้

จะเห็นได้ว่าการทำงานของ SEO นั้นอาศัยการรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบ และนำมาจัดเก็บในคลังข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เลือกใช้งานได้ง่าย การกำหนดเนื้อหา Keyword ของสิ่งที่ผู้ค้นหานั้นต้องการสำคัญเป็นอย่างมาก การเข้าใจ SEO อย่างถ่องแท้ก็ช่วยให้ธุรกิจมีชัยไปกว่าครึ่ง