Business

More

sustainable business คืออะไร? 3 องค์กรชั้นนำไหนที่เอาจริงในเรืองนี้ 

  • October 15, 2022

Sustainable business หรือ ธุรกิจที่ยั่งยืนคือแนวคิดในการสร้างหลักประกันว่าธุรกิจจะยังคงสามารถดำเนินการได้ในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งไปที่ผลกำไรสูงสุดอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  โดยใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ และยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำจะไม่ส่งผลเสียต่อชุมชนรอบ...

More

เทรดหุ้นคืออะไร มือใหม่หัดลงทุนควรเริ่มจากตรงไหน?

  • May 10, 2022

การเทรดหุ้น เป็นสิ่งที่ผู้คนในช่วงวัยทำงานหรือวัยสร้างตัวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการเทรดหุ้นคือหนึ่งในช่องทางการลงทุนที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง แม้จะมีความเสี่ยงสูงก็ตาม ในทุกวันนี้ ไม่เพียงแค่วัยทำงานเท่านั้นที่ให้ความสนใจกับการเทรดหุ้น แต่เด็กในวัยเรียน รวมถึงโรงเรียน...

More

ประกันเดินทางขณะไปศึกษาต่างประเทศ ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง?

  • October 27, 2021

   เพราะการไปศึกษาในต่างประเทศนอกจากจะได้ความรู้อย่างเรื่องของภาษาเพิ่มเติมแล้ว การไปเรียนต่อต่างประเทศ ยังจะช่วยให้เราได้เปิดโลกและสร้างประสบการณ์การใช้ชีวิตใหม่ๆ ที่มีคุณค่า ซึ่งถือว่าสามารถนำไปต่อยอดกับการใช้ชีวิตในอนาคต แต่สำหรับใครที่วางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศล่ะก็ การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางก็มีส่วนสำคัญ...